Jogi feltételek

A kosárban 0 db termék van 0 Ft értékben

Kosár

Általános Szerződési Feltételek


Bérbeadó kötelezettségei:
1. Berendezések kiszállítása, helyszíni üzembe helyezése, kezelésének betanítása. A készülék hálózati beállítása – nyomtatás, szkennelés – 2 db (WINDOWS op. rendszerrel rendelkező) felhasználói számítógépre ingyenes, ezen felüli darabszám esetén a további felhasználói kliensek beállítása 6.000,- Ft + Áfa/óra munkadíj mellett megrendelhető.

2. Másolópapír és tűzőkapocs kivételével a kellékanyagok biztosítása a bejelentést követő 12 munkaórán belül (pld. toner, másolóegység)

3. Teljes körű szerviz biztosítása a bejelentést követő 8 munkaórán belül (javítás, karbantartás, kiszállás, alkatrészek, szükség esetén cseregép biztosítása) /a gépekhez tartozó kellékanyagok igénylése nem számít hibának/

 

 

Bérbevevő kötelességei:

1. Teljes anyagi felelősség vállalása a berendezések és az átadott kellékanyagok összértékéig.
2. Minden hónap 5. napjáig a számlálóállás rögzítése és bejelentése a Bérbeadónak.
3. A bérleti tevékenységről szóló számla fizetési határidőn belüli kiegyenlítése.
4. A berendezések előírás szerinti üzemeltetése.
5. A berendezések áthelyezésének, ill. átszállításának Bérbeadóval történő előzetes egyeztetése.
6. A Bérbevevő a Bérbeadótól kapott adatokat szerződésen kívül állónak nem adja ki.
7. A Bérbevevő köteles a szerződésben megadott adatainak bármilyen nemű változását – beleértve a cégnév módosítását, ill. új cégre történő átszerződést is - legkésőbbm tárgyhó 20. napjáig bejelenteni, amennyiben ezt elmulasztja, úgy szerződésének módosítására csak a tárgyhót követő hónapban kerülhet sor.

A Bérbeadó a következő szolgáltatásokat külön igény esetén ugyancsak köteles elvégezni, de mivel azok ellenértékét a szerződésben rögzített díj nem tartalmazza, ezen szolgáltatások árában a felek külön állapodnak meg és az ellenértéket a Bérbevevő a Bérbeadó külön számlája alapján köteles megfizetni;


a, A Bérbeadó munkaidején túli (munkaszüneti napon, pihenő napon 16:30 órától másnap 8 óráig, pénteken 15 óra után) szerviz biztosítása.
b,  A szakszerűtlen kezelés, vagy a kezelési utasítás be nem tartása miatt keletkezett károk javítása.
c, A nem Bérbeadótól származó anyagok által okozott károk javítása.
d, Az egyébként Bérbevevő kötelességei közé tartozó munkálatok (kezelési hibák, üveglap tisztítása, toner betöltés, felügyeleti beállítások, informatikai feladatok!,hálózati beállítások, telepítések)
e, Külső hatások (erőszak, tűz, víz, elemi károk, stb.) által okozott károk javítása.


A szerződés időtartama:
-„A” típusú szerződés: határozatlan idejű
-„B” típusú szerződés: határozatlan idejű
-„C” típusú szerződés: határozatlan idejű
-„D” típusú szerződés: 36 havi határozott idejű, majd határozatlan idejű
-„E” típusú szerződés: 12 havi határozott idejű, majd határozatlan idejű
-„F” típusú szerződés: 36 havi határozott idejű, majd határozatlan idejű

 

 

Egyéb feltételek:

Amennyiben a szerződés megkötésekor óvadék megfizetésre került (mely elemi kár, rongálás, törés ellentételezésére szolgáló összeg) a bérbeadási szerződés megszüntetésekor kamat,-és kezelési költségmentesen Bérbevevőnek visszafizetésre kerül. Szerződött felek közötti elszámolás alapja a másológépbe épített számoló berendezés. Az elszámolás mennyiségi egysége A4 oldal.


Amennyiben a számláló állásáról a Bérbevevő Bérbeadót legkésőbb a tárgyhónapot követő 5. napig nem tájékoztatja, úgy Bérbevevő a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó egy átlagosan becsült másolatszámot számlázzon a részére. Az esetleges eltérések a számlálóállás ismeretében kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre.


Az első havi díj számlázása időarányosan történik, az egy hónapra megállapított minimális másolatszám figyelembevételével.


Ez követően Bérbeadó a minimális másolatszám alapján történő számlázásra abban az esetben is jogosult, ha ténylegesen annál kevesebb került felhasználásra. Amennyiben Bérbevevő vagy Bérbeadó kötelezettségeinek nem tesz eleget úgy jogosult a szerződés rendkívüli felmondására, valamint a szolgáltatás igénybevételét vagy a szolgáltatás biztosítását megszüntetni.


6 hónapnál rövidebb bérlés esetén a berendezés szállítási és üzembe helyezési költségei (a berendezés összértékének 2,5 %-a, de minimum 12.000,- Ft + ÁFA) bérbevevőt terhelik.


Új berendezés bérlése esetén, ha a szerződés megszűnés 12 hónapon belül történik, és nem párosul a kihelyezett gép megvásárlásával, Bérbeadó a kihelyezett berendezés összértékének 20 %-kal megegyező értékű amortizációs díjat számít fel. Bérbevevő által kért gépcsere is felmondásnak minősül, amennyiben más típusú vagy újabb gépre kéri a berendezés cseréjét.

 


Adatvédelem:


Bérbeadó tájékoztatja Bérbevevőt, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges, Bérbevevő által megadott adatokat bizalmasan, a 2011. évi CXIII. törvény és a 2008. évi
XLVIII. Reklámtörvény maradéktalan betartása mellett kezeli, azt harmadik személy részére nem adja ki, ill. azokat biztonságosan tárolja. Bérbeadó jelenleg kizárólag a GLS Futárszolgálattal áll szerződéses kapcsolatban. Bérbevevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a bérelt készülékhez szükséges kellékanyagot futár szállítja ki, úgy a Bérbeadó a futárszolgálat részére kizárólag erre a célra kiadhatja Bérbevevő szállítási nevét, címét és telefonszámát. Továbbá Bérbevevő  hozzájárulását adja ahhoz is, hogy Bérbeadó kizárólag kapcsolattartás céljára az általa megadott adatokat felhasználja.


Az „A”-„C” típusú szerződés felmondása írásban történik, normál felmondási ideje bármely fél részéről 30 naptári nap.
„D” típusú szerződés, 36 hónapon belüli felmondása esetén Bérbeadó jogosult a vásárlási kedvezmény összegét kártérítésként Bérbevevő felé egészben kiszámlázni és ezt az összeget Bérbevevő köteles 8 napon belül kiegyenlíteni.
„F” típusú szerződés, 36 hónapon belüli felmondása esetén Bérbeadó jogosult a hátralévő időszakra vonatkozó bérleti díj összegét kártérítésként Bérbevevő felé egy összegben leszámlázni és ezt Bérbevevő köteles 8 napon belül kiegyenlíteni.
„E” típusú szerződés, 12 hónapon belüli felmondása esetén Bérbeadó jogosult a hátralévő időszakra vonatkozó bérleti díj összegét kártérítésként Bérbevevő felé egy összegben leszámlázni és ezt Bérbevevő köteles 8 napon belül kiegyenlíteni.
Fizetési késedelem esetén a Bérbeadó jogosult a késedelmi kamatot már a következő havi számlában leszámlázni. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat plusz a késedelmes összeg 5 százaléka. Amennyiben Bérbevevő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a számlán megjelölt fizetési határidőig, akkor Bérbeadó jogosult a szolgáltatás korlátozására, súlyosabb esetben a szerződés megszüntetésére és a készülék elszállítására.


A másolati díj és havi bérleti díj összege az inflációs rátával, naptári évente módosítható.


Kártérítés:


Szerződés felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a berendezés bármely okból történő meghibásodása, illetve használhatatlansága esetén a javítás miatt előálló gépállásból származó esetleges károkért felelősséget nem vállal.


Vis Major:


Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, mikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, melyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: lázadás, szabotázs, robbanásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedések.
A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.


A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK idevonatkozó paragrafusai érvényesek. Jogvita esetén felek kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Szerződő felek jelen szerződésben leírtakat a szerződési feltételekkel együtt elolvastak, azt magukra nézve tudomásul veszik, azok ellen kifogással nem élnek.


Vissza a főoldalra

Kyocera Ecosys P2040 /Felújított/

  Fekete-fehér A4-es...

Develop Ineo +227 /Új/

  Színes A3-as multifunkciós...

Kyocera Ecosys M2040dn /Felújított/

  Fekete-fehér A4-es multifunkciós...


Hírek

Hogyan lehet a leggyorsabban kiküszöbölni multifunkciós eszközeink hibáit?

Természetes, hogy a legtöbb ember nem ért a multifunkciós eszközök világához, ezáltal...
Tovább

Van gyors megoldás, ha meghibásodik készüléke!

Ön kérdez, mi válaszolunk! - Az El-tech Kft. bemutatkozása

Sokakban felmerülhet a kérdés, vajon mi cégünk számára a legfontosabb dolog, mit tartunk...
Tovább

Tudni szeretné, mi cégünk számára a legfontosabb? Most kiderül!

Milyen előnyökkel jár, ha a bérlést válasszuk a multifunkciós eszközeinkhez?

Érthető okokból a vállalkozások Magyarországon nagyon árérzékenyek, a nagyobb...
Tovább

Milyen előnyökkel jár, ha a bérlést választjuk a multifunkciós eszközeinkhez?

Az iroda legfontosabb eszközei, a korszerű multifunkciós eszközök

Digitalizált világunkban kiemelkedően fontos, hogy elektronikai eszközeink megbízhatóan...
Tovább

Az iroda legfontosabb eszközei, a korszerű multifunkciós eszközök

Saját multifunkciós nyomtató vásárlása vagy bérlése?

Felmerülhet a kérdés, így először gondoljuk végig cégprofilunkat! Fejleszteni,...
Tovább

Saját multifunkciós nyomtató vásárlása vagy bérlése?

Multifunkciós irodatechnikai eszközök a mai világban!

Sokak számára ismerős élethelyzettel találkozhatunk, mikor azt mondjuk, hogy az időnk nagy...
Tovább

Multifunkciós irodatechnikai eszközök a mai világban

Idén is megnéztük a Lexicon szakmai napot

Zömében üzleti előadásokkal várták a gyártók a szegedi érdeklődőket.
Tovább

Lexmark monokróm lézernyomtatók széleskörű szolgáltatáscsomaggal

Az elsősorban kisebb vállalatok, szervezetek számára ajánlott készülékek a nagyvállalati...
Tovább

Tovább bővíti vállalati, nagyteljesítményű tintasugaras flottáját a HP

Az Officejet Enterprise Color X sorozat a vállalati lézerek és a leggyorsabbként számon tartott...
Tovább

Nagy kapacitású multifunkciós készülékekkel újít az OKI

Az ES9455, ES9465 és ES9475 jelzésű termékek a nagy nyomtatási igényű szervezeteket célozzák meg.
Tovább

Két termékkel tör be a 3D-s nyomtatók piacára az Inno3D

A nem éppen olcsó megoldásokkal a cég a jövőjét építi fel.
Tovább

Gyors A4-es irodai mono multifunkciós gép a Xeroxtól

A Xerox bemutatta az irodai (kisvállalati) munkára szánt WorkCentre család legújabb...
Tovább

1 2 3 4 5

Szakszótár

Billentyűzet

A számítógépes billentyűzet vagy egyszerűen billentyűzet (idegen... Tovább

Még több tudnivaló